Описание на проекта

ArduinoRecognition

Какъв е този проект и как работи ?
Като цяло този проект ви предоставя софтуер, който разполага с гласово разпознаване и серийна комуникация.

Какво ни трябва за да я стартираме?
-CPU: 1Ghz
-RAM:256MB
-микроконтролер: Arduino
-.NET Framework 3.0

Как да променяме настройките ?
1.Качвате Speech.pde скеча на микроконтролера,ще бъде достъпен заедно с програмата
2.Отивате в контрол панела на програмата и настройвате всички данни за връзка с микроконтролерa,COM - порта може да бъде намерен в My computre->Device Manager.
3.От менюто избирате Start serial communication и вече трябва да имате установена връзка с устройството ви.

Как да въведа собствени команди ?
По-късно в документацията тази информация ще бъде показана подробно със снимки.

Last edited Mar 4, 2013 at 2:29 PM by mitko940, version 4