This project is read-only.
Документация
Така дойде време и да напиша документацията,в момента качвам exe и source code с добавен confidance level,който можете да променяте.

Как да свържем програмата с ардуино ?
1.Свържете ардуино с usb и бъдете сигурни, че имате инсталирани правилните драйвъри
2.Отворете .exe на програмата и отидете на File->Controls

и настройте всичко,което се иска от вас след това натиснете Set за да влязат настройките в сила.
3.Натиснете следния бутон и ако всичко е въведено правилно ще имате установена връзка с Arduino.

4.След като кажете някоя дума програмата ще я разпознае и ще изпрати информацията до микроконтролера.

Last edited Mar 10, 2013 at 12:51 PM by mitko940, version 1

Comments

No comments yet.